توضیحات مختصر:

ذرات بسیار کوچک قادرند خواص عجیب و شگفت انگیزی داشته باشند . به عنوان مثال، اتم های طلا می توانند  مانند رشته های یک مروارید باهم ترکیب شوند. در حالیکه نانو ذرات می توانند لایه های  یک بعدی ، دو بعدی و یا سه بعدی تشکیل دهند .  این تجمعات می تواند  کاربردهای زیادی داشته باشد . مثلا می توان از آنها در نیمه رساناها استفاده نمود . در این کتاب مقدمه ای در مورد علم نانو ، اصول بنیادین آن و کاربردهای بدیعش صحبت خواهد شد .  نمونه های بسیار زیادی از مقالات مختلف ارائه می شود تا خواننده بتواند درک صحیح و درستی از نانو ذرات داشته باشد . در این کتاب همچنین به سازماندهی نانوذرات, خواص و انواع سیستم های نانو ذره ای پرداخته شده است.

برخی از عناوین مهم:

  • Introduction(مقدمه)
  • Quantum Dots(نقاط کوانتومی)
  • Synthesis and Characterization of Metal Nanoparticles(سنتز و مشخصات نانوذرات فلزی)
  • Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles( سنتز و مشخصات نانو ذرات مغناطیسی)
  • Electrical Properties of Metal Nanoparticles ( خواص الکتریکی نانو ذرات فلزی)

حجم کتاب :11.4 مگا بایت

نویسنده : Gunter Schmid

 : دانلود