محققان دانشگاه بازل، تکنیک جدیدی  را گسترش داده اند که از نانو بادی ها استفاده میکند.با به کارگیری مورفوترپ (Morphotrap )، توزیع مورفوژن DPP که نقش مهمی در توسعه و گسترش بال دارد را می توان به صورت انتخابی دستکاری کرد و برای اولین بار در مگس میوه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.  در آینده این ابزار می تواند برای تحقیقات مختلفی در مورد رشد اندام ها مورد استفاده قرار گیرد . نتایج این تحقیق  در شماره اخیر مجله Nature منتشر شده است.

دو فرآیند اصلی که می تواند توسعه و گسترش اندام ها را کنترل کند شامل تنظیم رشد و الگوهای فضایی است . تیم تحقیقاتی پرفسور مارکوس آفولتر (Markus Affolter) در دانشگاه بازل ، هم اکنون روش جدیدی  به نام مورفوترپ برای مطالعه ی توسعه و رشد بال در مگس میوه را گسترش داده اند. نتایج آنها نشان می دهد که سیگنالینگ مولکول DPP ، به اصطلاح یک مورفوژن ،  رشد در مرکز دیسک خیالی(imaginal disc ) باله را تحت تاثیر قرار می دهد اما تاثیری در نواحی محیطی ندارد . این اولین باری است که از یک نانو بادی ضد GFP برای چنین تحقیقاتی استفاده می شود . این ابزار می تواند برای مطالعه ی رشد ارگان ها در آینده بسیار امیدوار کننده باشد .

روش جدید مورفوترپ : نانو بادی برای مطالعه رشد

نانو بادی ها قطعات آنتی بادی کوچکی هستند که از شتر مشتق شده اند .  اینها می تواند تیم تحقیقاتی را قادر سازد که مولکولها را در اندام های زنده دستکاری کنند. این روش که به مورفوترپ مشهور شده است از یک نانو بادی ضد GFP  استفاده میکند . استفاده از این نانو بادی ها،می تواند مطالعه را سریعتر کند و از روشهای مرسوم بسیار موثرتر باشد .

این نانو بادی های ضد GFP  از پراکندگی مورفوژن DPP در نواحی مختلف بال  جلوگیری میکند. بنابراین  به ما اجازه میدهد تاثیر انتشار و پخش DPP بر روی رشد بال را مورد مطالعه قرار دهیم .

مورفوژن DPP می تواند رشد در میانه ی imaginal disc را تنظیم کند:

برای تعیین تاثیر مورفوژن DPP ، گروه آفولتر دیسک بال مگس میوه را که imaginal disc نام دارد مورد مطالعه قرار دادند. دکتر Harmansa در این‌باره می گوید: " مطالعات و یافته های ما نشان می دهد که مورفوژن DPP تنها می تواند رشد بال در نواحی مرکزی imaginal disc را تحت تاثیر قرار دهد . رشد در نواحی محیطی و حاشیه ای حتی در صورت مسدود کردن  انتشار و پخش DPP نیز ادامه پیدا می کند . حالا با به کارگیری نانوبادی های ضد GFP ما قادریم نشان دهیم که چگونه مورفوژن می تواند اندازه ی بال را تعیین کند. واقعیت این است که نانو بادی های ضد GFP می تواند با موفقیت کامل برای تحقیقات مختلف بر روی اندام های پیچیده ی موجودات زنده به کار رود . دکتر آفولتر در تلاش است این روش را  در تحقیقات بعدی خود نیز به کار گیرد .

منبع : http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=41799.php