خلاصه ای از کتاب:

اگرچه کتاب های تئوری زیادی در مورد علم و فناوری نانو برای دانش آموزان و دانشجویان وجود دارد اما هنوز هم کتاب هایی که بتواند جنبه آزمایشگاهی این علم جدید را پوشش دهند بسیار اندک است. به همین خاطر کتاب دوره های آزمایشگاهی در علوم و فناوری نانو( به زبان انگلیسی: A Laboratory Course in Nanoscience and Nanotechnology )می تواند  رویکردی عملی برای  تکنیک ها و فرایندهای سنتز را در اختیار افراد قرار دهد. این کتاب نحوه سنتز مواد در مقیاس نانو و ساختار آنها را  به دانشجویان و دانش آموزان نشان می دهد و بررسی بسیار کاملی از روش های  مختلف سنتز دارد. تمرینات آزمایشگاهی می تواند مهارت بسیار خوبی در اختیار  دانشجویان علم نانو قرار دهد.  افرادی که در رشته های دیگر همچون فیزیک، زیست و شیمی تحصیل می کنند نیز می توانند به خوبی از این کتاب استفاده کنند. بعد از معرفی نمونه هایی از مواد نانویی و ساختارهایی که در طبیعت یافت می شود، محدوده وسیعی از نانو مواد و فرایندهای سنتز هر کدام به طور مفصل توضیح داده خواهد شد. افرادی که اشنایی کافی برای سنتز نانومواد را ندارند می توانند از این کتاب به صورت عملی استفاده کنند. این کتاب همچنین تکنیک های پیشرفته ای را برای بررسی  نانو مواد و ساختار آنها ارائه می کند. شما می توانید مسائل مرتبط با ایمنی در آزمایشگاه را نیز در این کتاب پیدا کنید.

قابلیت های موجود در کتاب:

  • تمرینات آزمایشگاهی عملی را برای یک دوره درسی کامل فراهم می کند.
  • مسائل مرتبط با رشته های مختلفی همچون فیزیک، شیمی، زیست و مهندسی را تحت پوشش قرار می دهد.
  • نحوه به کارگیری انواع مختلفی از تکنیک ها و فرآیندهای سنتز برای پروژه های فناوری نانو را توضیح می دهد.
  • به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند گزارش های علمی مناسبی در زمینه فناوری نانو بنویسند.
  • تنها به مهارت های مقدماتی در حوزه آزمایشگاه نیاز دارد.

حجم کتاب:3.20 مگابایت

 

زبان کتاب: انگلیسی

 

نام کتاب: A Laboratory Course in Nanoscience and Nanotechnology

 

دانلود