چالش ها و ورشها برای توصیف نانو پزشکی:بنیاد علوم اروپا ، نانو پزشکی را به عنوان علم و فناوری تشخیص ،درمان و پیشگیری از بیماریها ،کمتر کردن درد،نگهداری و بهبود سلامت انسان با استفاده از ابزار ها و دانش مولکولی از بدن انسان تعریف میکند . در مقابل رشته ی پزشکی سنتی ، نانو پزشکی  تلاش خود را بر روی تحقیق و توسعه در مقیاس نانو متمرکز کرده است . کاربرد فناوری نانو در پزشکی درهایی را برای گزینه های درمانی و تشخیصی بهبود یافته در بیماریهای بیولوژیکی باز کرده است .توانایی خاص و منحصر به فرد آن باعث شده است تا  بتواند از طریق غشاهای بیولوژیکی مختلفی که شامل سطح مولکولی ، سلولی و ارگانی است نفوذ کند . این ویژگی مطلوب نانو ذرات برای محققان جالب  است  و آنها را تشویق میکند تا با استفاده از روشها و راههای جدید در درمان و تشخیص بیماریهایی همچون سرطان گام بردارند .کاربرد فناوری نانو  در پزشکی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و می توان  از آن در داروها ، پوشش های پلیمری و تصویر برداری پیش بالینی مختلفی استفاده کرد .

ایمنی و کیفیت نانو پزشکی :

علی رغم وجود آینده ای امیدوار کننده ، هنوز نگرانی های زیادی در مورد ایمنی و کیفیت نانو پزشکی وجود دارد . خاصیت منحصر به فرد نانو ذرات همچون نسبت سطح به حجم بالا ، واکنش پذیری و اندازه ی میکروسکوپی نگرانی هایی را در مورد امنیت این ذرات ایجاد کرده است .

  • اگر این ذرات آنقدر کوچک هستند که بتوانند از سدهایی به اندازه ی 100 نانو متر عبور کنند ، چه تضمینی وجود دارد که از سایتها و مکانهای تعیین شده عبور نکرده و وارد سلولهای دیگر نشوند ؟؟
  • خواص سمی نانو ذرات در بدن انسان چیست و چگونه می توان از جذب امن و دقیق ، متابولیسم توزیع و دفع مطمئن بود ؟؟
  • آیا تجمع نانو ذرات در بدن می تواند تهدیدی بزرگتر از بیماری باشد که نانو پزشکی قصد درمان آن را دارد ؟

بدون تحقیقات اولیه و مقدماتی برای اطمینان از امنیت یک محصول ،  پیشرفت های نانو پزشکی همچنان بحث بر انگیز خواهد بود . در حالیکه اداره ی غذا و داروی ایالت متحده آمریکا دستور العمل های مشخص و نیاز مندی هایی برای توصیف نانو پزشکی و یا محصولات آن ارائه نکرده است ،اما سازمانهای بین المللی تحقیقاتی در مورد این رشته داشته اند .

حصول اطمینان از خواص نانو پزشکی :

آزمایشگاه خواص نانو پزشکی در اروپا (EU-NCL) با کمک 8 کشور اتحادیه اروپا شروع به تحقیق در مورد امنیت حوزه ی نانو پزشکی کرده اند .در تلاش برای وارد کردن امن و مفید نانو پزشکی در کلینیک ها و بازار ، EU-NCL به کمک سایر پژوهشگران  در نظر دارد راهکارهایی برای استفاده امن از این حوزه ارائه دهد .

از طریق آزمایشهای فیزیکی ، شیمیایی ، in vivo  و in vitro   این موسسه به محققان اجازه میدهد درک صحیحی از توزیع زیستی ،متابولیسم ،فارماکوکنتیک ، پروفایلهای امنیتی و اثرات ایمونولوژیکی از محصولات نانو پزشکی داشته باشند . شرکت BRUKER  یکی از شرکتهای پیشرو در تولید ابزارهای دقیق تحلیلی در جهان ، در توصیف نانو پزشکی پیشگام بوده است . این شرکت روشهای مختلفی در کوتاه کردن زمان ارسال محصولات نانو پزشکی به بازار ارائه کرده است . این اکتشافات در حوزه های مختلفی همچون تحقیقات سرطان ، کشف و توسعه دارو ،تصویر برداری عصبی آناتومی کاربردی ،ارتوپدی ، تصویر برداری قلبی و مدلهای سکته به کار رفته است . سیستم in vivo  ی Xtreme شرکت بروکر (Bruker) به کاربران ترکیبی از حساسیت ، سرعت و انعطاف پذیری در تصویر برداری مولکولی را پیشنهاد میکند. این سیستم میتواند برای ردیابی و اعتبار یک یا چند  حالتی نانوذرات در حوزه هایی همچون کشف دارو مورد استفاده قرار گیرد .

فناوری نانو به خصوص در نانو پزشکی ، امید جدیدی در دانشمندان ومحققان ایجاد کرده است .فرآیند توصیف نانو پزشکی یکی از قسمتهای مهمی است که درمانهای جدیدی برای بیماران فراهم میکند. البته بدون تحقیقات درست ومنطقی ، عوارض جانبی غیر قابل باوری در بیمار ایجاد خواهد شد که بسیار دردآور است . کمبود دانش در مورد اینکه چگونه نانوذرات می توانند با مسیرها و فرآیندها ی بیولوژیکی تداخل داشته باشند ، یکی از حوزه های امنیت نانو پزشکی است که باید مطالعات بیشتری در مورد آن انجام گیرد . موسسه ی ملی سلامت  ایالت متحده (NIH) این مسائل امنیتی را  که شامل گذرگاههای ذرات ، طول زمانی که نانو ذرات در بدن باقی می مانند ،تاثر نانو ذرات برعملکرد  سلولها و بافتها  و واکنشهای ناخواسته است را ارزیابی کرده است .

نتیجه :

با پیشرفت فناوری نانو در سراسر جهان ، ویژگی ها و خواص آن  بخش مهمی از فرآیندهای توسعه ای خواهد بود . بنابراین شرکت ها و دانشمندان سراسر جهان باید با یکدیگر متحد شوند تا دانش خود را در این حوزه افزایش دهند . دانشمندان و و محققان باید پلی باشند تا خلا موجود در این فرآیند را پوشش دهند.

منبع :Azonano.com