نانو لوله های کربنی چیست ؟

 

یکی ا ز مهمترین اکتشافات در حوزه ی نانو ،کشف نانو لوله های کربنی در سال 1991 بود . از انجایی که باکی بالها به صورت گرد هستند ، نانو لوله های کربنی به صورت استوانه ای است .  نانو لوله های کربنی از اتم های کربنی که به صورت شش گوش با پیوند کوالانسی  با سه اتم کربن دیگر پیوند داده شده تشکیل می شود .  نانو لوله های کربنی ، قطری به کوچکی 1 نانو متر و ارتفاعی تا چند سانتی متر دارند .  اگرچه نانو لوله های کربنی مانند باکی بالها ، قوی هستند ، اما شکننده نیستند .  اینها را می توان خم کرد و  وقتی به حالت اولیه ی خود بر میگردند هیچ تغییری در آنها ایجاد نمی شود .

یک نوع نانو لوله ی کربنی  شکل استوانه ای با انتهای باز دارد .

 

ناو لوله ی کربنی

 

 نوع دیگر نانو لوله ها ، انتهای بسته ای دارند .

 

خواص و ویژگی های  منحصر به فرد نانو لوله های کربنی باعث شده است ، محققان از این مواد در حوزه های مختلفی استفاده  میکنند .  به عنوان مثال از آنجایی که نانو لوله های کربنی نسبت مقاومت به وزن بالایی نسبت به سایر مواد دارند ،محققان در ناسا ، نانو لوله های کربنی را با سایر مواد ترکیب کرده و از آنها در ساخت فضا پیماهای سبک وزن استفاده میکنند .

نانو لوله های کربنی می توانند به صورت چند دیواره و یا تک دیواره باشند .