نانو ذرات نقره ، نانو ذراتی از نقره هستند که اندازه ی آنها بین 1 تا 100 نانو متر هست . اشکال مختلفی از نانو ذرات را بسته به کاربردهایشان می توان ساخت . معمولا نانو ذرات نقره ی کروی استفاده می شود ولی الماس ،هشت ضلعی و ورقه های نازک نیز مشهور هستند . از نانو ذرات نقره می توان در درمان بسیاری از بیماریها استفاده کرد . سطح بسیار بزرگ آنها اجازه ی کئوردیناسیون تعداد زیادی از لیگندها را می دهد .  خواص نانو ذرات نقره که در درمان بیماریهای انسان مورد استفاده قرار میگیرد تحت آزامایش در آزمایشگاه و بر روی حیوانات هست تا اثر بخشی بالقوه ، سمیت و هزینه های آن ارزیابی شود .

سنتز  نانو ذرات نقره :

نانو ذرات نقره را می توان به روشهای مختلفی سنتز کرد . این روشها به سه  گروه عمده طبقه بندی می شوند . این سه گروه عبارتند از : شیمی مرطوب ، رسوب گذاری بخار فیزیکی و القا یونی .

القا یونی :

القا یونی ، برای ایجاد نانو ذرات نقره ی  جاسازی شده در شیشه ،پلی اورتان ،سیلیکون ،پلی اتیلن و پلی متیل متاکریلات استفاده می شود . ذرات در بستر و بمباران یونی رشد می یابند .وجود نانو ذرات توسط جذب نوری اثبات شده است و هر چند ماهیت دقیق ذرات ایجاد شده با این روش شناخته شده نیست.

شیمی مرطوب :

روشهای شیمی مرطوب برای ایجاد نانو ذرات نقره در برگیرنده ی احیای نمک نقره مانند نیترات نقره با عامل کاهنده مانند سدیم بورو هیدرید در حضور تثبیت کننده ی کلوئیدی است . سدیم بوروهیدرید با پلی وینیل الکل ، سیترات ، آلبومین سرم گاوی ( BSA   )وسلولز به عنوان عامل تثبیت کننده مورد استفاده قرار میگیرد . در مورد BSA   گروه  های سولفور ، اکسیژن و نیتروژن ، انرژی سطح بالا ی نانو ذرات  در طول فرآیند احیا را کاهش میدهند . گروههای هیدروکسیل در سلولز به پایداری ذرات کمک میکند . سلولزهای باکتریایی – مغتاطیسی پوشش داده شده با پلی دوپامین شامل گروههای چند عاملی هستند که به عنوان عامل احیا کننده برای تولید نانو کامپوزیت نقره ی ضد باکتری عمل میکنند . سیترات و سلولز نیز مستقل از نوع عامل کاهنده در تولید  نانو ذرات نقره  به خوبی مورد استفاده قرار میگیرند .

پوشش با سیلیس :

در این روش ،پلی وینیل پیرولیدون توسط فراصوت در آب حل می شود و با ذرات کلوییدی نقره مخلوط می گردد . به هم زدن فعال ، جذب PVP  در سطح نانو ذرات نقره را تضمین میکند . با استفاده از سانتریفوژ ، نانو ذرات پوشش داده شده با PVP   جداسازی شده  و در  محلولی از آمونیا ک ، اتانول و Si(OEt4) ( TES)    قرار میگیرد . هم زدن به مدت دوازده ساعت ،منجر به تشکیل پوسته ی سلیکا که شامل یک لایه ی احاطه کننده از سیلیکون اکسید  و پیوندهای اتر است ، خواهد شد . تغییر مقدار TES   منجر به تشکیل پوسته هایی با ضخامت متفاوت می شود . این روش به خاطر توانایی در اضافه کردن گروهها ی عاملی مختلف بر روی سطح سیلیکا محبوب است .

 

سنتز بیوژنیک :

سنتز بیولوژیکی نانو ذرات نقره ،وسیله ای برای تکنیک ها و روش های  بهبود یافته در زمینه دارویی  فراهم کرده است .روشهای بیوژنیکی می تواند برای ایجاد نانو ذرات نقره با ترکیبات شیمیایی ، اندازه و شکل های مختلف و بدون استفاده از مواد سمی مورد استفاده قرار گیرد . علاوه بر این ، کنترل دقیق شکل و اندازه  در طول فرآیند تولید نانو ذرات لازم و ضروری است زیرا خواص درمانی این نانو ذرات به چنین فاکتورهایی بستگی دارد . بنابراین توجه و تمرکز اولیه  در روش سنتز بیوژنیک ، توسعه ی روشهایی است که نانو ذراتی با خواص دقیق ایجاد کند .

روش گیاهی :

روش جایگزین برای تولید نانو ذرات نقره استفاده از مواد گیاهی است که به سنتز سبز معروف است . عرق گیاهانی مانند ژرمانیوم و بسیاری از گونه های فلفل به عنوان یک عامل کاهنده ی اولیه در سنتز نانو ذرات نقره استفاده می شود . این عصاره را می توان با نیتریت نقره مخلوط کرد و سپس با آب مقطر، استون و اتانول به صورت کلوییدی در آورد .نانو ذرات حاصل بدون استفاده از واکنشگرهای مضر مانند سدیم بورو هیدرید و یا سدیم سیترات  تولید می شوند .

 

روشهای جایگزین :

سنتز باکتریایی و قارچی نانو ذرات عملی است زیرا استفاده از قارچ و باکتریها آسان است و می توان آنها را به صورت ژنتیکی اصلاح کرد . این روش وسیله ای برای تولید بیومولکولهایی که می توانند  نانو ذرات نقره ای با شکل و اندازه های مختلف سنتز کنند را  فراهم میکند .

منبع : wikipedia