نانو

 

 

از آنجایی که فناوری نانو یک فناوری در حال تحول است ، تعریف واحدی که همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند وجود ندارد . همه ی ما می دانیم که نانو با اندازه ی کوچک سر وکار دارد . می دانیم که مواد در اندازه ی نانو خاصیت و ویژگی متفاوتی نسبت به حالت توده ای خود  دارند . فراتر از آن افراد و گروههای مختلف بر روی  جنبه های مختلفی از این فناوری تمرکز دارند. در زیر چند تعریف مختلف از فناوری نانو را بیان میکنیم :

 

" فناوری نانو  مطالعه و استفاده از ساختارهایی است که اندازه ی آنها بین 1 نانومتر تا 100 نانو متر است "

این تعریف یکی از کلی ترین تعاریف نانو تکنولوژی است . شما می توانید 80000 نانو متر را در یک تار مو قرار دهید .  واژه ی نانو  یک پیشوند علمی به معنای 10 به توان 9- یا یک میلیاردم   است .  خود واژه  ی نانو از یک واژه ی یونانی به معنای کوتوله سرچشمه گرفته است .

 

"ساختارها ، دستگاهها و سیستم هایی که به خاطر چیشن اتمهای آنها در مقیاس 1 تا 100 نانو متر ، ویژگی ها و کاربرد بدیعی دارند .  حوزه های بسیاری از فناوری نانو استفاده میکنند این حوزه ها شامل فیزیک مولکولی ، علم مواد ، شیمی ،زیست شناسی ،علم کامپیوتر ، مهندسی برق و مهندسی مکانیک  است "