سنتز نانوذرات نقره توسط عصاره ی گیاهی

سنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ آکالیفا ایندیکا و خاصیت آنتی باکتریایی آن در مقابل پاتوژن های موجود در آب:در این مطالعه ، بیوسنتز  نانو ذرات نقره و فعالیت آن بر روی پاتوژن های باکتریایی موجود در آب مورد بررسی قرار گرفته است . نانو ذرات نقره به طور گسترده ای توسط عصاره ی استخراج شده از برگ گیاه آکالیف ایندیکا  مورد ستنز قرار گرفت و تولید نانو ذرات در مدت 30 دقیقه  مشاهده گردید . نتایج ثبت شده از طیف سنجی اشعه ی ماورا بنفش ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM ) ، پراش اشعه ی ایکس ( (X-Ray Diffractionو طیف سنجی پراش انرژی خاصیت و بیوسنتز نانو ذرات نقره را تایید کرد .  با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا ، اندازه ی نانو ذرات نقره  بین 20 تا 30 نانومتر اندازه گیری گردید . به علاوه ، خاصیت آنتی باکتریایی نانو ذرات نقره سنتز شده ، فعالیت بازدارنده ی موثری در مقابل پاتوژن های موجود در آب نشان داد.

مقدمه :

گسترش فرآیندهای سبز قابل اعتماد  برای تولید نانو ذرات ، یکی از جنبه های مهم تحقیقات در حوزه ی فناوری نانو  می باشد . نانو موادی مانند نقره ، طلا ، پلاتین و پالادیوم با استفاده از روشهای مختلفی همچون قالبهای سخت ،استفاده از باکتریها ، قارچها و گیاهان سنتز شده اند . در این میان ، نانو ذرات نقره به خاطر خاصیت فیزیکوشیمیایی جالبش نقش مهمی در رشته ی زیست شناسی و پزشکی بازی میکند . Klabunde اثبات کرد که نانو ذرات اکسید فلزی بسیار فعال ، فعالیت باکتریایی خوبی در مقابل باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت   از خود نشان میدهد. سمیت قوی نانو ذرات نقره در مقابل بیشتر میکروارگانیسم ها به خوبی شناخته شده است و  این مواد خاصیت ضد میکروبی خوبی دارند . Sondi  و همکارانش خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره را مورد مطالعه قرار داد .نگرانی های زیست محیطی  دانشمندان را واداشت که روشهایی برای سنتز نانو ذرات در سیستم بیولوژیکی همچون باکتریها ، گیاهان و قارچ ها ابداع کنند . این رویکرد را شیمی سبز می نامند . بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از باکتریها ، قارچها ، گیاهان و مخمرها به خوبی مستند است . با این حال ، اکتشاف سیستم های گیاهی به عنوان نانوکارخانه های بالقوه ، تمایل به سنتز بیولوژیکی نانو ذرات را افزایش داده است . Sastry و همکارانش ، بیوسنتز نانو ذرات با استفاده از عصاره ی برگهای گیاهان و کاربرد آنها را گزارش کرده است . سنتز نانو ذرات نقره و طلا با استفاده از عصاره ی گیاه آلوئه ورا نیز گزارش شده است . بیشتر تحقیقات ذکر شده در سنتز نانو ذرات نقره و طلا ، با استفاده از حرارت دادن برگهای تازه ی گیاهان است . در حالیکه Huang از برگ درخت کافور(Cinnamomum camphora ) خشک شده در آفتاب برای تولید نانو ذرات طلا و نقره استفاده کرده است . گیاه آکالیفا ایندیکا (که یک گیاه سنتی برای درمان بیماریها در جنوب هند است )منبعی از احیا کننده های زیستی و تثبیت کننده است . هدف این مطالعه سنتز سریع نانوذرات نقره توسط عصاره ی آبی برگ گیاه آکالیفا ایندیکا و ارزیابی  خاصیت آنتی باکتریایی آن در مقابل پاتوژنهای موجود در آب است .

2 . تجربیات :

2.1 : مواد :

برگ این گیاه توسط دانشگاه Madras  در هند تامین شد . AgNo3  و MTT ( متیل تیوزولیل دی فنیل-تترا زولیوم برمید) از آزمایشگاه Himedia در هند خریداری شد. باکتریهای مورد نیاز نیز جمع آوری شد .

2.2 :آماده سازی عصاره ی  گیاهی :

عصاره ی  گیاه ایندیکا با استفاده از برگهای تازه ی جمع آوری شده(10 گرم ) تهیه گردید .ابتدا سطح برگها توسط شیر آب و سپس با آب مقطر خوب شستشو داده شد .سپس با 100 میلی لیتر از آب مقطر در دمای 60 درجه ی سانتیگراد و به مدت 5 دقیقه حرارت داده شد. سپس عصاره ی بدست آمده توسط توری نایلونی فیلتر شد .

2.3 : سنتز نانوذرات نقره :

برای سنتز نانوذرات نقره ، از یک ارلن مایر که شامل 100 میلی لیتر AgNo3  (1 میلی مول ) بود با 12 میلی لیتر از عصاره ی گیاهی وارد واکنش شد . سپس این مخلوط در دمای 37 درجه ی سانتیگراد و وضعیت ثابت در تاریکی قرار گرفت تا خاصیت فعالیت نوری(photoactivation  ) نقره کاهش یابد .

 

شکل (a) قبل از اضافه کردن عصاره ی گیاهی و شکل (b) بعد از اضافه کردن عصاره ی گیاهی

 

نام مقاله :

Synthesis of silver nanoparticles using Acalypha indica leaf extracts and its antibacterial activity against water borne pathogens

 

نام فارسی :سنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ آکالیفا ایندیکا و خاصیت آنتی باکتریایی آن در مقابل پاتوژن های موجود در آب

حجم فایل :1.43 MB

لینک دانلود :دانلود