روشی آسان برای ایجاد نانو ذرات کربنی برای کاربردهای زیست پزشکی :

محققان دانشگاه  ایلینویز روش جدیدی برای تولید نانو ذرات کربنی ایجاد کردند . این نانو ذرات را می توان در منزل و با استفاده از مواد اولیه ی در دسترس ایجاد کرد .  نانو ذرات کربنی که توسط این روش ایجاد می شوند برای رسانش دارو به بافت ها ، به اندازه ی کافی کوچک هستند .

 

این نانو ذرات را می توان به راحتی تشخیص داد زیرا این مواد قادرند نور را در ناحیه ی مادون قرمز نزدیک منعکس کنند . اندازه ی کوچک این ذرات به آنها اجازه می دهد از سیستم ایمنی بدن دوری کنند .  محققان مشاهده کردند که  این نانو ذرات کربنی خواص جالبی دارند .  تفاوت بین این  ذرات و بافت های انسانی را می توان به راحتی تشخیص داد . زیرا این مواد نور را به شیوه ای خاص پراکنده میکنند . این موضوع ضرورت استفاده از فلورسانس و یا رنگ کردن مولکول برای تشخیص آنها موقعی که در بدن انسان هستند را کم میکند . این تیم پژوهشی ، برای بهبود خواص نوری این ذرات  آنها را با پلیمرهایی پوشش دادند .  داروها را می توان روی این پلیمرها قرار داد وآنها را به تدریج در بدن آزاد کرد .  نانو ذراتی که با این روش تولید می شوند قطری کمتر از 8 نانو متر دارند .

دیپانجان پن یکی از محققان این تیم میگوید :اگر شما مایکروویو و کمی عسل و یا شیره ی  قند در منزل داشته باشید تقریبا می توانید این نانو ذرات را تولید کنید .  فقط آنها را باه مخلوط کرده و برای چند دقیقه بپزید . به نظر می رسد که شما زغال دارید اما در حقیقت ماده ی بدست آمده نانو ذرات کربنی است .سیستم ایمنی بدن ما قارد به تشخیص ذرات کمتر از 10 نانو متر نیست .بنابراین این نانو ذرات خود را از دید سیستم ایمنی بدن پنهان میکنند .

خاصیت درمانی این نانو ذرات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . داروی ضد ملانوما بر روی این ذرات قرار گرفت و سپس در یک محلول موضعی مخلوط گردید .سپس این محلول بر روی پوست خوک مورد استفاده قرار گرفت . ساختار نانو ذرات کربنی و محموله ی دارویی آنها توسط طیف سنجی ارتعاشی شناسایی شد .مطالعات نشان می دهد که دارو در دمای اتاق آزاد نشده و تنها در دمای بدن آزاد می شود .علاوه برا این تغییر پوشش های پلیمری به  تغییر تزریق  نانو ذرات به سلولهای  ملانوم کمک میکند . این تزریق باعث بزرگ شدن سلولها گشته و در نهایت آنها را از بین میبرد . این تورم از طریق تصویر برداری تایید شد .