استفاده از گرافن به عنوان آشکارساز حساس در مولکولهای زیستی :

محققان موسسه ی HZB   موفق به کنترل وتعیین دقیق ضخامت ترکیبات آلی شدند که به لایه ی گرافن متصل شده بود . اینکار می تواند به تولید آشکارساز های حساس برای  مولکولهای زیستی کمک کند .

 

کربن خالص در اشکال مختلفی موجود است . گرافیت ، الماس و زغال سنگ ازاشکال طبیعی کربن خالص هستند . گرافن شکلی از کربن خالص با  ضخامتی حدود یک لایه از اتم  وشبیه به یک لانه ی زنبوری است.گرافن اصولا یک ساختار دو بعدی دارد .بنابراین کاملا شفاف ، بسیار رسانا و از لحاظ مکانیکی و شیمیایی انعطاف پذیر است .

گرافن بسیار گزینشی نیست :

این یک حقیقت پذیرفته شده است که گرافن برای تشخیص مولکولهای آلی مناسب است . دلیل این است که وقتی مولکولی خارجی به گرافن متصل می شود رسانایی الکتریکی گرافن افت میکند . مسئله این است که این موضوع در مورد تمام مولکولها رخ میدهد . از آنجایی که گرافن زیاد گزینشی و انتخابی عمل نمیکند ، تشخیص و افتراق مولکولها ا ز یکدیگر مشکل است . بنابراین استفاده از گرافن به عنوان سنسور ممکن نیست . محققان روشی برای بهبود گزینش و انتخاب گرافن ابداع کرده اند . آنها قادر بودند گرافن را ازلحاظ الکتروشیمایی فعال کرده و آن را برای میزبانی مولکول ها آماده سازند . گروههایPara-maleimidophenyl  از  محلول آبی به سطح گرافن متصل شده بود .دکتر مارک گلوبا می گوید :" با استفاده از این مولکولها ، گرافن می تواند مولکولهای مناسب را تشخیص دهد . این موضوع دقیقا مانند ساختن کلید مناسب برای هر قفلی است "

آزمایشهای یکسانی در گروههای مختلف تحقیقاتی  انجام گرفته است  .با این حال  آنها تنها لایه ی کوچکی از گرافن با قطری به اندازه ی میکرون داشتند که در این موارد اثر لبه غالب بود . شیمیدانان و فیزیکدانان سطوحی مختلفی از گرافن با اندازه های چند سانتی متر مربع تولید کرده اند که اثر لبه در مقایسه با فرآیندهای سطح نقش مهمی بازی نمیکند . سپس لایه گرافن به ترازوی کریستال کوارتز منتقل شده است . تغییرات فرکانس نوسانی کریستالها در پاسخ به افزایش هر گونه توده تغییر کرده و در نتیجه قادر به اندازه گیری مقادیر کوچک حتی به اندازه ی یک لایه ی مولکولی خواهد بود .