کانال رسمی سایت مجله الکترونیکی نانو افتتاح شد. شما دوستان می توانید با عضویت در این کانال از خبرها و مطالب جدید منتشر شده آگاه شوید .

 

https://t.me/nanomagazine